Verlichting-en-lampen-online garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Een garantie termijn van 24 maanden na levering is van toepassing.

  • De garantie is uitgesloten als defecten zijn veroorzaakt door:
  • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden
  • gebreken die zijn ontstaan door niet met bestelling corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen
  • beschadiging door opzet of grove nalatigheid
  • van buitenkomend onheil, zoals blikseminslag etc
  • oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een te hoog wattage van gloei- of halogeenlamp
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme kou

Voorts is de garantie uitgesloten indien de datum op de factuur is gewijzigd dan wel onleesbaar is gemaakt en worden de kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel niet vergoed. Te allen tijde is de kopie factuur in handen van Verlichting-en-lampen-online maatgevend.

Voor alle artikelen geldt dat eventueel bijgeleverd glaswerk, eventueel gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en of lichtbronnen, zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen, niet onder enige garantie vallen. Voorts worden bij wandlampen en spots, snoeren niet bijgeleverd. Koper kan de geleverde aankoop binnen 30 dagen na ontvangst van de aankoop annuleren.

Koper dient in dit geval de producten onmiddellijk, in goede conditie en in oorspronkelijke verpakking te retourneren en Verlichting-en-lampen-online voor verzending per mail op de hoogte te stellen. Onder oorspronkelijke verpakking wordt verstaan: de binnen- en buitenverpakking zoals door Verlichting-en-lampen-online geleverd is. De kosten voor en het risico van deze retourzending zijn voor de rekening van Verlichting-en-lampen-online. Verlichting-en-lampen-online houdt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren en een terugbetaling te weigeren of om slechts een gedeelte van een reeds verrichte betaling te crediteren, indien de geretourneerde producten een waardevermindering hebben als gevolg van schade in welke vorm dan ook, dan wel niet in de juiste verpakking, zoals hiervoor gemeld, geretourneerd zijn.